Yleistä toiminnasta

Osasto kokoaa sähköisillä aloilla työskentelevät henkilöt yhteen parantamaan heidän työsuhteidensa ehtoja, laajentamaan heidän ammatillisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etujaan, sekä toimimaan heidän yhteiskunnallisen asemansa ja sivistystasonsa kohottamiseksi.