Yhdistysdokumentit

Täältä löydät yhdistyksemme julkisia asiakirjoja. Lisätietoja saat tarvittaessa hallitukselta.

 

Työtaistelukassamaksujen palautushakemukset voi lähettää suoraan Sähköliiton

keskustoimistoon (PL 747, 33101 Tampere):

1. Kun jäsen siirtyy vanhuus-, varhais-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeelle.

Liitteeksi jäljennös eläkepäätöksestä ja sivutulon verokortista.

2. Kun jäsen on kuollut, omaisilla on oikeus periä jäsenelle kertyneet työtaistelukassaosuudet.

Liitteeksi jäljennös sivutulon verokortista.

 

Työtaistelukassamaksujen palautushakemus toimitetaan käsiteltäväksi omaan osastoon:

1. Kun jäsen siirtyy työskentelemään jollekin muulle alalle, jolla liitolla ei ole työehtosopimusta.

Liitteeksi toimenkuvatodistus ja jäljennös sivutulon verokortista.

2. Kun jäsen aloittaa yritystoiminnan.

Liitteeksi jäljennös kaupparekisteriotteesta tai elinkeinoilmoituksesta sekä sivutulon verokortista.

 

Lomakkeet työtaistelukassamaksun palautushakemukseen löytyvät tältä sivulta, PDF:nä sekä Word -tiedostona. 

http://www.sahkoliitto.fi/lomakkeet/