Toimintakertomus 2017

Harjavallan Sähköalojentyöntekijät ry n:o 046  

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA  2017        

YLEISTÄ: 
Kunnallisvaalit käytiin huhtikuun alussa.Koko Suomen tilastot kertoo karua kieltä työväenpuo-
lueiden kannatuksesta ,ainoastaan 28% äänestäjistä oli työväenpuolueiden kannalla ja porvarihalli-
tuksen kannalla  47% äänestäjistä. Äänestyprosentti oli valtakunnassa 58,9%.
Lähikunnat missä osasto toimii on vielä työväenpuolueet enmmistönä.
Osaston jäseniä oli ehdokkaana kunnallisvaaleissa..
Kilpailukykysopimuksen mukaiset työajan pidennykset tuli voimaan sähköistys- ja sähköasennusalla jolla 24 tuntia lisätään vuotuiseen työaikaan ansiotasoa muuttamatta,

OSASTO:      
Osasto vietti 60 vuotispäiviä Hotelli Hiittenharjulla 23.9.2017. Kutsut oli lähetetty kaikille osaston jäsenille.Juhlapuheen piti Sähköliiton  puheenjohtaja Sauli Väntti.Paikalla oli kaupungin ,puolueiden sekä eri ammattiosastojen.edustajia.Historiikin esitteli Reijo Nummikari.
Juhlassa palkittiin seuraavia henkilöitä.
Liiton suuransiomerkin sai Matti Kivelä ,Liiton toiminta-ansiomerkin ojennettiin Reijo Nummikarille.Osaston viirin pitkäaikaisesta toiminnasta osaston hyväksi saivat Yrjö Rimpinen,
Antti Metsämaa,Simo Salo,Seppo Humala,Pekka Taipale ja Pasi Lehto.
Osasto huomioitti myös erityisen pitkästä ja ansiokkaasta urasta osaston hyväksi,30 vuotta
osaston taloudenhoitajana toimineen Matti Kivelän,joka jatkaa edelleen virassaan.
Osasto järjesti juhlavuotena myös  matkan jääkiekkopeliin Porin Isomäkeen.Ottelu oli jäsenille ilmainen johon kuului kuljetus, aitio ja ruokailu virvokkeineen.
Perinteinen jouluruokailu järjestettiin Ravintola Hakuninmäessä.
Osaston jäseniä oli lakossa 1-8.11.Sähköliitto ei päässyt tavoitteisiinsa vaan se se olisi halunnut pitää oman alansa sopimuksen.Teknologiateollisuus oli kuitenkin jo aiemmin sopinut,että yritysten
työntekijöihin sovelletaan jatkossa vain yhtä työehtosopimusta,jonka neuvottelee teollisuusliitto.
Kiista on erikoinen ,koska sähköliitto ja teollisuuusliitto ovat molemmat Sak:n  jäseniä.
Osasto kokoaa sähköisillä aloilla työskentelevät henkilöt yhteen parantamaan heidän työ-
suhteidensa ehtoja,laajentamaan heidän ammatillisia,oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etujaan.
Sähköliiton ja paikallisosaston toimintaa tehtiin tunnetuksi työpaikkakeskusteluilla.
Osaston taloudellinen tilanne on hyvä  ja kaikista osastoa liittyvistä velvoitteista on suoriuduttu.
Koulutustarjontaa oli hyvin sähköliitolta ja tietoa jaettiin osaston jäsenille sitä tarvitsiville.
Hallituksen kokoonpano: puheenjohtaja Matti Peltonen, sihteeri Jouko Mäkinen, taloudenhoitaja Matti Kivelä varapuheenjohtaja Olli-Pekka Huppunen ,jäsenet: Reijo Nummikari, Lasse Mäenpää , Pasi Lajunen ja Pekka Haapanen. Varajäsenet Mikko Peltonen ja Timo Jalonen.
Työlainsäädännön tai muiden työsuhteeseen liittyvien säädösten ja sopimusten noudattamatta
jättämisestä työnantajan puolelta osaston tietoon ei tullut yhtään kappaletta.
Osasto toimi 2016 laaditulle toimintasuunnitelman mukaisesti.
Osaston jäseniä työskentelee pien, -keskisuuri ja suurissa sähköalan yrityksissä. 
Jäsenmäärä osastossa 192.

 KOKOUKSET:

Kevät-ja syyskokoukset järjestettiin ja sääntöjen määräämät asiat tuli kokouksissa käsiteltyä.
Kevätkokous pidettiin  lounasravintola Mailenassa ja syyskokous Harjavallan uimahallin  kokous-
tiloissa. Hallitus kokoontui Harjavallan osaston  toimitiloissa neljä kertaa ja pykäliä kertyi kokouksissa 34.
Juhlatoimikunta kokoontui viisi kertaa sekä lisäksi puhelin ja sähköposti palavereita.
 

 Hallitus 31.1.2018