Toimintakertomus 2019

Harjavallan Sähköalojentyöntekijät ry n:o 046  

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA  2019        

YLEISTÄ: 
Eduskuntavaalit käytiin keväällä 2019. Siinä molemmat työväenpuolueet lisäsivät kannatusta..Sosiaalidemokraateista tuli pääministeripuolue joka kokosi hallituksen,jonka ajatuksena on tehdä oikeudenmukaista-ja tasa-arvoista hallituspolitiikkaa.Aktiivimallin purku on yksi esimerkki tasa-arvoisesta politiikasta.
Alkuvuosi oli eduskuntavaalien aikaa,mutta syksyä kohti alkoi kantautumaan eri ammattiliittojen työehtosopimuksien päättymisestä ,jotka johti lopulta työnseisauksiin.Suurinmmat otsikot sai PAU:n postilakko ,jonka seurauksena tilanne  kärjistyi myös pääministerin vaihtoon ja toi Suomen hallituksen kokoonpanoon hieman muutoksia.
Sähköliitto aloitti myös omat  työnseisaukset. Teknologiateollisuus ry:n 12 jäsenyrityksessä,jotka jatkuivat  ainakin vuoden loppuun .Syynä oli Teollisuuden sähkötyöntekijöiden aseman ja edunvalvonnan puolustamiseksi työpaikoilla ja työehtojen halpuuttamispyrkimyksiä vastaan. Sähköliittolaisia oli myös tukilakossa voimalaitoksissa
Loppuvuotta kohti moni liitto ilmoitti lakoista ja yksi syy työnseisauksiin oli KiKy eli talkoo työntekeminen ,tosin taustalla on muitakin työnantajan tarjoamia heikennyksiä.
Vuoden yksi puheenaihe oli ilmasto ja sen muutokset yhteiskuntaan.

OSASTO:  
Perinteinen jouluruokailu järjestettiin Ravintola Hakuninmäessä,joka on saanut hyvän vastaanoton
jäseniltä.
Osasto kokoaa sähköisillä aloilla työskentelevät henkilöt yhteen parantamaan heidän työ-
suhteidensa ehtoja,laajentamaan heidän ammatillisia,oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etujaan.
Sähköliiton ja paikallisosaston toimintaa tehtiin tunnetuksi työpaikkakeskusteluilla.
Sähköliiton koulutuksia ja tapahtumia voi katsoa oman paikallisosaston nettisivujen kautta,jossa
on linkki niihin.Nettisivuilla tiedoitetaan  myös paikallisosaston tapahtumista.
Sähköliitto on panostanut tiedottamista suoraan jäsenelle mm.lakkotilanteessa
Osaston taloudellinen tilanne on hyvä  ja kaikista osastoa liittyvistä velvoitteista on suoriuduttu.
Hallituksen kokoonpano: puheenjohtaja Matti Peltonen, sihteeri Jouko Mäkinen, taloudenhoitaja Matti Kivelä varapuheenjohtaja Olli-Pekka Huppunen ,jäsenet: Reijo Nummikari, Lasse Mäenpää , Pasi Lajunen ja Pekka Haapanen. Varajäsen Timo Jalonen.
Työlainsäädännön tai muiden työsuhteeseen liittyvien säädösten ja sopimusten noudattamatta
jättämisestä työnantajan puolelta osaston tietoon ei tullut yhtään kappaletta.
Osasto toimi 2018 laaditulle toimintasuunnitelman mukaisesti.
Osaston jäseniä työskentelee pien, -keskisuuri ja suurissa sähköalan yrityksissä. 
Jäsenmäärä osastossa 182.

 KOKOUKSET:

Kevät-ja syyskokoukset pidettiin  Pirtillä ja sääntöjen määräämät asiat tuli kokouksissa käsiteltyä.
Hallitus kokoontui Harjavallan osaston vuokraamassa toimitilassa Pirtillä neljä kertaa ja pykäliä kertyi kokouksissa 37.
 

 Hallitus 16.2.2020