Toimintakertomus 2018

Harjavallan Sähköalojentyöntekijät ry n:o 046  

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA  2018        

YLEISTÄ: 
Nykyisen porvarihallituksen toimintaa ei voi mitenkään sanoa,että se oli solidaarista tai vähäosaisten asialla vuonna 2018.
Hallituksen leikkauspolitiikan ovat maksaneet erityisesti pienituloiset.Raami-työllisyys-ja kasvu
sekä kilpailukykysopimus ovat leikanneet ostovoimaa.Samalla suurten yhtiöiden verovastuita
on pienennetty.Oma lukunsa on hallituksen Sote jutut ,kun  hallituksen esityksissä  ei ole otettu huomioon perustuslakia.
Lähikunnat missä osaston jäseniä on, tapahtui veronkiristyksiä ja sähkö-tai veden kulutus korotuksia.Muutenkaan kaikki lähikunnat ei ole vakaassa taloudellisessa tilassa.
Vuosi oli lakkojen ja tukilakkojen sekä mielenilmaisupäivän sävyttämä mm. 1000 sähköliittolaista oli lakossa lokakuussa,jossa vastustettiin hallituksen kaavailemaa lakiesitystä, joka heikentäisi alle 20 työntekijän yrityksissä työskentelevien irtisanomissuojaa.

OSASTO:  
Osasto irtisanoi toimistotilojen Harjavallan kaupungin kanssa ja teki uuden vuokra-
sopimuksen Harjavallan sosiaalidemokraattien ry:n kanssa”Pirtti”.Uudet kokous ja luentotilat on hyvät ja riittävät toimintojamme varten,jossa on pidetty hallituksen,syys- ja kevätkokouksia  sekä lakkotoimikunnat ovat myös kokoontuneet toimitiloissa.
Keväällä pitkäaikaisia jäseniä erosi osaston toiminnasta ja liittyivät teknologiaan,osa taisi luopua
kokonaan SAK:n toiminnasta.Tämä on harmillista ja kaikki johtuu lakkotoiminnasta,joka juontuu vuodelta 2017.
Keväällä 005 jäsenet osallistui 5 päivän lakkoon .Lakkoa edelsi ylityökielto ja lakon jälkeenkin ylityökielto oli voimassa.17.5 saatiin uusi työehtosopimus sopimusalalle 005.Sopimuksesta voidaan olla monta mieltä,,syystä että  KiKy jäi vielä sopimukseen ja palkankorotukset laihoiksi.
Osaston jäsenien keski ikä on 52 vuotta.Osastossa on kokemusta ja nuoria.Nuoria toivoisi enemmän tulemaan osaston toimintaan mukaan.Sähköliitolla on hyvät koulutukset ja tiedot,jos nuoremmat
haluaisivat vaikka tulla syvällisimmin ay toimintaan mukaan.
Perinteinen jouluruokailu järjestettiin Ravintola Hakuninmäessä.
Osasto kokoaa sähköisillä aloilla työskentelevät henkilöt yhteen parantamaan heidän työ-
suhteidensa ehtoja,laajentamaan heidän ammatillisia,oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etujaan.
Sähköliiton ja paikallisosaston toimintaa tehtiin tunnetuksi työpaikkakeskusteluilla.
Osaston taloudellinen tilanne on hyvä  ja kaikista osastoa liittyvistä velvoitteista on suoriuduttu.
Koulutustarjontaa oli hyvin sähköliitolta ja tietoa jaettiin osaston jäsenille sitä tarvitsiville.
Hallituksen kokoonpano: puheenjohtaja Matti Peltonen, sihteeri Jouko Mäkinen, taloudenhoitaja Matti Kivelä varapuheenjohtaja Olli-Pekka Huppunen ,jäsenet: Reijo Nummikari, Lasse Mäenpää , Pasi Lajunen ja Pekka Haapanen. Varajäsen Timo Jalonen.
Työlainsäädännön tai muiden työsuhteeseen liittyvien säädösten ja sopimusten noudattamatta
jättämisestä työnantajan puolelta osaston tietoon ei tullut yhtään kappaletta.
Osasto toimi 2017 laaditulle toimintasuunnitelman mukaisesti.
Osaston jäseniä työskentelee pien, -keskisuuri ja suurissa sähköalan yrityksissä. 
Jäsenmäärä osastossa 186.

 KOKOUKSET:

Kevät-ja syyskokoukset järjestettiin ja sääntöjen määräämät asiat tuli kokouksissa käsiteltyä.
Kevät-ja kokoukset  pidettiin  osaston toimitiloissa ”Pirtillä”
Hallitus kokoontui Harjavallan osaston  toimitiloissa kaksi kertaa ja pykäliä kertyi kokouksissa 16.
 

 Hallitus 21.2.2019