Linkkejä

 

Yhdistyksemme

Harjavallan Sähköalojentyöntekijät ry.os.046

EDUNVALVONTA JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Tarkoitus ja toiminnan laatu

 Osasto kokoaa sähköisillä aloilla työskentelevät henkilöt yhteen parantamaan heidän työ-
suhteidensa ehtoja, laajentamaan heidän ammatillisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etujaan.

  • Seuraa työlainsäädännön sekä muiden työsuhteeseen liittyvien säädösten ja sopimusten noudattamista
  • Järjestää kokouksia, kursseja ja yhteistilaisuuksia
  • Harjoittaa paikkakunnalla tiedotustoimintaa osaston ja liiton tunnetuksi tekemiseksi
  • Toimintansa tukemiseksi osasto voi järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia, toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille.
     


Hallinnollinen toiminta

Osaston sääntömääräiset kokoukset ovat marraskuun alun ja joulukuun lopun välillä pidettävä syyskokous sekä helmikuun alun ja huhtikuun lopun välillä pidettävä kevätkokous.
Muita kokouksia osasto pitää tarvittaessa. Osaston asioita ja omaisuutta hoitaa osaston syyskokouksessa valitsema hallitus. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään yksi kolmasosa hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Taloudenhoito

Hallituksen tulee hoitaa huolellisesti osaston omaisuutta ja tallentaa sen varat luotettavasti ja osastolle edullisesti. Pääasiallinen tulo osastolle tulee liiton palauttamasta jäsenmaksuosuudesta.

Tiedotustoiminta

Osaston tulee harjoittaa paikkakunnalla tiedotustoimintaa osaston ja liiton välillä. Osasto käyttää tiedottamiseen paikallislehtiä ja www sivuja.
Jäsenistölle tiedottamisessa käytetään pääasiallisesti työpaikkojen ilmoitustauluja, jäsenkirjeitä, osaston kotisivuja sekä Vasamaa.

Koulutus

Koulutuksen painopisteenä on SAK:n järjestämä koulutus. Osasto järjestää tarvittaessa koulutusta.
Osaston jäsenille, talouden sallimissa puitteissa, voidaan antaa ammatilliseen koulutukseen tukea.

Huvi/virkistys toiminta

Osasto järjestää jäsenille ja seuralaisille mm. teatterimatkoja ja jouluruokailua.
Vapaa–ajan toimintoja pyritään järjestämään toimintavuoden aikana.

Huomaavaisuudet

Huomioidaan jäsenten merkkipäivät. Muut järjestöt ja yhteistyöelimet huomioidaan hallituksen erikseen tekemien päätösten mukaisesti

Hallitus 15.12.2023