Työtaistelukassamaksun palautus!

3.7.2015

Lisätty osaston sivuille ohje työtaistelukassamaksujen palautushakemukseen

Yhdistysdokumentit

 

Työtaistelukassamaksun palautushakemusta ei siis tarvitse lähettää osaston hyväksyttäväksi seuraavissa tapauksissa

1. Kun jäsen siirtyy vanhuus-, varhais-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeelle.

Liitteeksi jäljennös eläkepäätöksestä ja sivutulon verokortista.

2. Kun jäsen on kuollut, omaisilla on oikeus periä jäsenelle kertyneet työtaistelukassaosuudet.

Liitteeksi jäljennös sivutulon verokortista.

 

Näissä tapauksissa hakemukset voi lähettää suoraan Sähköliiton

keskustoimistoon (PL 747, 33101 Tampere):