Työtaistelu teollisuudessa

23.1.2023

Teollisuusliitto ja Sähköliitto ovat ilmoittanut työnseisauksista teollisuuden työpaikoilla 1.2.2023 klo 00.00 ja 3.2.2023 klo 23.59 välisenä aikana. Sähköliitto on ilmoittanut työnseisauksista samoilla työpaikoilla vastaavana ajankohtana. Lista työnseisauksen alaisista työpaikoista on liitteenä.

Työnseisaus koskee vain Sähköliiton jäseniä, joihin noudatetaan teknologiateollisuuden (013) tai kumiteollisuuden ja kemianteollisuuden sähköalantyöntekijöiden (016) työehtosopimusta.

 

Työtaistelu on laillinen ja sen syynä on se, että uudesta työehtosopimuksesta ja palkankorotuksista ei ole päästy sopuun.

 

Teollisuusliitto on samalla ilmoittanut ylityökiellosta, joka alkaa 18.1.2023 kello 00.00 ja päättyy 3.2.2022 kello 24.00.

Ylityökielto koskee teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden, muovi- ja kemiantuoteteollisuuden sopimusaloja, eli kaikkia näiden sopimusalojen yrityksiä.

 

Sähköliiton ja Kemianteollisuuden työehtosopimus on voimassa tammikuun loppuun saakka, joten ylityökielto ei koske tammikuun aikana kumiteollisuuden ja kemianteollisuuden sähköalantyöntekijöiden työehtosopimuksella työskenteleviä sähköliittolaisia.

 

Ylityökielto Teknologiateollisuudessa alkaa 18.1. klo 00.00 ja päättyy 3.2. klo 23.59

Ylityökielto Kumiteollisuuden ja Kemianteollisuuden sähköalantyöntekijöiden työehtosopimuksella työskentelevillä 1.2. klo 00.00 ja päättyy 3.2. klo 23.59

 

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus työnteon estyessä esimerkiksi Energia-ICT-Verkostoalalla (002) tai Sähköistys- ja sähköasennusalalla (005)

 

Mikäli lakon ulkopuolisen työntekijän työntekeminen estyy lakon vuoksi, asiasta on ilmoitettava omalle työnantajalle. Työntekijän on oltava työnantajan käytettävissä. Työnantajalla on mahdollisuuksiensa mukaan velvollisuus osoittaa muita töitä. Jos työnteko kuitenkin estyy, muiden työehtosopimusten osalta työsopimuslain seitsemän päivän palkanmaksuvelvollisuus kattaa työtaistelun keston.

 

Työnantajalla on työsopimuslain 2 luvun 12 §:n mukaan palkanmaksuvelvollisuus seitsemän päivän ajalta, mikäli työntekijän työnteko estyy toisten työntekijöiden työtaistelun vuoksi ja työtaistelulla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa ja/tai työoloihinsa.

 

Jos työntekijään noudatetaan muuta työehtosopimusta, esimerkiksi Energia-ICT-Verkosto tai Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta, työtaistelulla ei ole riippuvuussuhdetta heidän työehtoihinsa ja työnantajalla on työsopimuslain mukainen palkanmaksuvelvollisuus.

 

Työnantajat voivat kehottaa tekemään lakonalaista työtä. Sähköliiton tulkinnan mukaan lakon piirissä ovat työtaisteluilmoituksessa ilmoitetut työt. Mikäli työnantaja uhkailee varoituksilla tai muilla seuraamuksilla työstä kieltäytymisen perusteella, kehotamme ottamaan heti yhteyttä liiton edunvalvontaosastoon. Työsopimuslain mukaan työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaisteluun osallistuminen on kielletty irtisanomisperuste. Samoin perustein työntekijällä on oikeus kieltäytyä tekemästä lakonalaista työtä.

 

Tarkempia määräyksiä työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta lakon aikana löytyy Sähköliiton työtaisteluohjeet -vihkosesta, joka on tämän tiedotteen liitteenä.

 

Lisätietoja
Jari Ollila, vastaava sopimusasiantuntija, puh. 050 60 302

Jari Kiviluoma, työehtoasiantuntija, puh. 050 68 291

Juha Lujanen, työehtoasiantuntija, puh. 050 563 4400

Mikko Korpinen, työehtoasiantuntija, puh 050 675 92