Sähköliitto hyväksyi sovintoesityksen

17.5.2018

Sähköliitto hyväksyi sovintoesityksen – lakot peruuntuvat

Sähköliitto on hyväksynyt vt. valtakunnansovittelija Jukka Ahtelan sovintoesityksen sähköistys- ja sähköasennusalan työriidassa. Torstaina 17. toukokuuta kello 6 alkaviksi ilmoitetut Sähköliiton nelipäiväiset, viisi viikkoa kestävät lakot peruuntuvat, ja sähköliittolaiset menevät normaalisti töihin.

Myös alan ylityökielto päättyy välittömästi.

Sopimus on kaksivuotinen ja päättyy 31.3.2020. Palkat nousevat1.5.2018 alkaen 1,7 ja 1.4.2019 alkaen 1,7 prosenttia. Sovintoratkaisun myötä työehtosopimuksesta poistuvat kotelointimääräykset, jotka ovat jäänteitä Paltan ja STTA:n erillisten työehtosopimusten ajoilta. Kotelointimääräykset koskevat henkilökohtaista aikapalkkaa koskevia määräyksiä ja urakan selvittämistä.

Sähköliiton hallituksen asettama tavoite irtisanottujen keskusjärjestösopimusten neuvotteleminen työehtosopimukseen toteutui. Sovintoesitys parantaa myös ammatillisen koulutuksen matkustusmääräyksiä ja vuokratyöntekijöitä koskevia määräyksiä.

Työajan pidennystä koskevan määräyksen perälautamalli muuttui. Työajan pidennys voidaan jatkossa edelleen ensisijaisesti toteuttaa paikallisesti sopimalla. Perälautamallina on jatkossa ensisijaisesti 30 minuutin viikoittainen työajan pidennys, tai perustellusta syystä enintään neljällä tunnilla. Neljän tunnin pidennyksen toteuttaminen vaatii erityiset perustelut, jotka työnantaja selvittää pääluottamusmiehelle. Neljän tunnin pidennystä ei voi toteuttaa peräkkäisinä viikkoina. Neljän tunnin jaksoja voi olla enintään kaksi neljän kuukauden jaksoissa.

Sovintoesitys pitää sisällään useita työryhmiä, koskien ammatillisen koulutuksen uudistusta, urakkatyötä, asuntotuotantohinnoittelua, huolto- ja ylläpitotoimintaa ja teollisuuden ja telakoiden sähköasennuksia, työaikapankkia ja sähkötyöturvallisuutta.

Syntyvän työehtosopimuksen työnantajapuolena ovat Palvelualojen työnantajat Palta ry ja Sähkötekniset työnantajat STTA ry.

Sähköistys- ja sähköasennusala on toinen Sähköliiton pääsopimusaloista, jolla työskentelee yli kymmenentuhatta sähköliittolaista.